Värderingsportalen Marknadspriser.se

Från Marknadspriser.se kan Du nå flera olika typer av värderingstjänster för olika typer av fordon och maskiner. Vi levererar automatiska värderingstjänster, värdeindexberäkningar och marknadsanalyser inom områdena: verkstadsmaskiner, grafiska maskiner, transportfordon, entreprenadmaskiner, jordbruks och grönytemaskiner, materialhantering och skogsmaskiner.

Våra tjänster omfattar allt från enskilda objekt till säkerheter i hela kreditstockar enligt Basel II/III. Vi hjälper även finans och leasingbolag att beräkna sina restvärden på ett korrekt sätt.

Våra värderingar är baserade på insamlad annons- och prisstatistik, marknadsundersökningar och intervjuer med branschföreträdare i hela Världen.

Våra kunder är främst maskin och lastbilshandlare, banker, leasingbolag, finansbolag, försäkringsbolag, myndigheter, samt branschbolag.

Genom att logga in på Marknadspriser.se så får du åtkomst till våra värdeindex, marknadsrapporter, mm...

Vi är en del av Mascus. Världens ledande annonssite för tunga maskiner och lastbilar.
www.mascus.se

I Mascus Onlinesajt återfinns bland annat värderingstjänsten Mascus Indicator, en automatiserad tjänst för värdering av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner mm.